fbpx

Blog

Marketing capabilities

Beyond marketing

Employer Branding или Изграждането на силна работодателска марка е в основата на решаването на един от най-важните проблеми на една организация – привличането и задържането на правилните хора. Мотивираните служители пък са в основата на устойчивия растеж на бизнеса.

Но самото изграждане на работодателска марка е само началото на създаване на една вдъхновяваща корпоративна култура.

Затова ние създадохме цялостна програма – от изграждането на вашата работодателска марка до мотивиращи програми, развиващи потенциала на настоящите и бъдещите ви служители и на лидерите, формални и неформални, във вашата организация.

Ние препоръчваме развитието на цялата програма, но всеки един етап може да се развие отделно, според нуждите и нивото на развитие на вашата организация.

Ако искате да научите повече как една вдъхновяваща корпоративна култура може да помогне за развитието на вашия бизнес – свържете се с нас за среща, за да ви покажем всичко, което програмата EMPLOYER BRANDING & COMPANY CULTURE може да направи за вас.

Етап 1 Оценка на стартовата позиция

Преди да започнем изграждането на стратегията за вашата корпоративна организационна култура е необходимо да знаем от къде започваме. Вашата работодателска марка има история – ние ще я оценим безпристрастно, за да можем да градим оттук. Цялостната оценка комбинира три отделни анализа – отношението на служителите, репутацията на компанията и отношението към брандовете на компанията.

Знаем, че е повтаряно многократно, но служителите са най-важната част от една компания. Те създават атмосферата вътре в компанията, но и създават имиджа на компанията извън пределите на офиса. Започваме нашата програма с оценка на отношението на служителите. Този анализ се извършва сред всички служители и включва тяхното мнение към:

 • Възможностите за развитието на служителите в компанията
 • Официална и неофициална подкрепа за постиженията на служителите
 • Нивото на удовлетворение от работата
 • Отношението на лидерския екип във формална и неформална среда
 • Разбиране и приемане на ценностите на компанията

След количественото изследване, провеждаме и няколко фокус групи със служителите /разделени по отдели/, за да чуем и тяхното ЗАЩО зад резултатите. Тези фокус групи се провеждат в защитена среда, с помощта на коуч-фасилитатор, за да осигурим сигурността на служителите.

Финализираме този етап с анализ на проведените интервюта при напускане /exit interviews/, а ако такива не са налични, можем да проведем няколко интервюта сред бивши служители, за да оценим водещите причини за напускане на компанията.

Този етап включва анализ на отношението на външните партньори към компанията. Провеждаме онлайн изследване и интервюта с партньори на различните отдели, като търсим общите и различните оценки.  Тези интервюта се провеждат индивидуално и анонимно, в защитена среда, за да осигурим безпристрастното мнение на партньорите.

Към този анализ преглеждаме и ранкирането на компанията в различни външни и вътрешни изследвания за репутацията на компанията.

Репутацията на една компания се повлиява много силно от репутацията на нейните марки. Ако имате продукти и услуги, които са известни марки в дадената категория, работим с вашия маркетинг отдел, за да определим силата на тези марки. Анализът включва развитието на марките, отношението на клиентите към тях и как това отношение влияе на репутацията на компанията.

Етап 2 Изграждане на работодателска марка

Работодателската марка не е само EVP – Employee Value Proposition. Няма добър превод на български, но общо означава – да създадем твърдение, което има стойност за служителите. И това твърдение да е основата на отговора ЗАЩО вашите настоящи и бъдещи служители биха работили за вас. Но EVP може да бъде създадено, само след като създадем вашата работодателска марка, защото то е нейният израз. Процесът по изграждането на работодателската марка, включва три етапа: създаването на работодателска марка, изразяването на тази марка в EVP и комуникирането на EVP към служителите и партньорите.

Изграждането на работодателската марка следва маркетинг структурата на изграждане на силна марка – силна основа, запазената територия на марката и амбицията на марката.

За силна основа стъпваме на анализите от Етап 1 и ги обобщаваме в целите на марката към категорията, в която оперира; основното предимство пред конкуренцията; и основното предложение към различните таргет групи – настоящи и бъдещи служители, настоящи и бъдещи партньори, обществото като цяло.

Запазената територия на марката включва основните ползи на марката, причините да повярваме в тези ползи, водещия архетип на марката и визуалната идентичност на марката. Със сигурност вашата компания има някои /или дори всички/ от тези елементи. Ние ще ги използваме като стартова позиция и стъпвайки на силната основа, ще ре-позиционираме вашата марка /ако е необходимо/.

Завършваме този етап с амбицията и визията на марката. Амбицията декларира какви са целите на марката, а визията как марката ще се промени, за да постигне тези цели.

Силно EVP, което носи стойност на служителите, създава конкурентно предимство на компанията. То е уникално за вашата компания и привлича точния тип служители. Силно EVP води до резултати като:

 • увеличение на препоръчването на компанията от служителите като добро място за работа
 • увеличение на ангажираността на новите служители
 • намаляване на плащането на премиум за привличане на нови служители.
 • намаляване на напускането на служителите

Ние изграждаме EVP, което адресира трите основни елемента на успешно EVP:

ПОВЕЧЕ ОТ РАБОТА – елементите, които обогатяват работата на служителите в компанията – например възможността за кариерно развитие.

СТРУКТУРАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА – основната комбинация от възнаграждения, които компанията предлага на служителите.

ВЪТРЕШНО-ЛИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – отношенията между служителите вътре в компанията – например възможността за наемане на хора със специални потребности.

Веднъж създадено, EVP не трябва да стои само в презентация. Изготвяме план как да го включим в комуникациите към двете основни таргет групи на компанията – настоящите и бъдещи служители. Те индиректно ще го комуникират и към вашите партньори.  Различни проучвания показват, че възприемането на марките на компанията и лоялността към тях се влияе от опита на клиентите/партньорите със служителите на компанията.

Етап 3 – Привличане на вашите бъдещи хора

Едно от основните предизвикателства на всяка компания е привличането на правилните хора. Особено важно е да привлечете таланти, които са мотивирани и лоялни, и няма да ви напуснат заради малко по-примамливо предложение от конкурентна компания.

В този етап от програмата ще анализираме вашия подбор на персонал и ще ви предложим варианти за подобряването му. Защото начинът, по който привличате хората в компанията и ги обучавате, определя и нивото на успех, което ще постигнете.

Започваме този етап с анализ на начина, по който привличате бъдещите си служители. Провеждаме интервюта и фокус групи с настоящите ви служители /всички отдели и нива/, за да разберем силните и слабите страни на процеса и как можем да го подобрим.

Преминали ЕТАП 2, вече имате работодателска марка и EVP. Включвайки ги в описанието на отворените позиции, създавате съдържание, което привлича правилните хора. Първо поставяте ЗАЩО, после КОЙ. Интегрирате мисията и ценностите на компанията /извлечени в работодателската марка/ в посланията, които изпращате към бъдещите си хора.

Интервюто за работа е един от най-стресиращите моменти в кариерата на човек. Съзнателно или не, всеки един кандидат слага маска по време на интервюто. Затова е много важно, когато провеждате интервю за работа да успеете да вникнете зад тази маска.

Нашето обучение за провеждане на интервю покрива няколко основни елемента:

 • Какво да търсите в резюметата на талантите, които искат да се присъединят към вашия екип.
 • Кои са ключовите въпроси, които да задавате, за да разберете дали това са наистина вашите хора.
 • Имате ли съвпадение на ниво ценности и мисия с кандидатите.

Това обучение е насочено към HR екипа и мениджърите на отдели, които участват в процеса на наемане на нови таланти. Неговото съдържание може да бъде адаптирано според опитността на участниците.

Onboarding или въвеждането на нов служител в екипа е ключово за бързото му/ѝ интегриране в екипа. Помагаме да изготвите/подобрите системата ви за въвеждането на талантите в екипа – не само запознаване с процесите на работа и компанията, но и приобщаване към корпоративната ви култура.

Етап 4 ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ИНФЛУЕНСЪРИ

Пазарът на продукти и услуги се промени значително през последните години. Лоялността към марките пада, както и ефикасността на рекламите, доверието в марките и продължителността на отделеното внимание. В същото време се увеличиха създаденото съдържание /особено от потребителите/, контролът от потребителите, изборът на марки и медийните канали.

Различни проучвания показват, че около 70% от възприемането на марките на компанията и около 40% от лоялността към марките на компанията се влияят от общуването със служителите в тази компания. Резултатите са осреднени и включват компании с продукти за крайни потребители и за бизнес потребители. Вашите клиенти вярват повече на вашите служители, отколкото на вашите рекламни послания.

Ползите от използването на служителите ви да комуникират с клиентите ви са големи:

 • Достигане до повече потенциални клиенти, отколкото с чиста реклама.
 • По-ангажирани клиенти – съдържанието, споделено от служители е 8 пъти по-ангажиращо от маркетинговото съдържание и 25 пъти по-вероятно да бъде споделено.
 • Влияние върху процеса на взимане на решение за покупка – 85%  от клиентите търсят експертно мнение преди да направят покупка /особено за по-дългосрочни и по-скъпи продукти и услуги/. Това води до 70% от B2B клиентите вече са решили да купят продукта/услугата преди да се свържат с търговски представител.
 • Увеличено доверие в марката – хората се доверяват повече на хора, отколкото на лога.
 • Привличане на нови служители – служителите ви създават имидж на компанията като предпочитано място за работа.

Време е да превърнете служителите си в истински инфлуенсъри. Вашите служители са сърцето на една компания – кой по-добре може да говори за нея?

В ЕТАП 4  създаваме програма за превръщането на вашите служители във ваши инфлуенсъри.

Матрицата за присъствието на вашите служители в социалните мрежи цели да ги групира според тяхното онлайн присъствие. Групите са общо девет и варират от неактивни /нямат почти никакво онлайн присъствие/ през търговските ви представители /които често имат голяма мрежа от контакти, но не я използват ефективно/ до инфлуенсъри /създават и споделят съдържание с голяма аудитория/.

Групирането в матрицата ще ни позволи да имаме поглед къде се намират вашите служители в момента откъм онлайн активности и да създадем програма да ги развиваме към по-активните категории.

Най-активните групи от матрицата за онлайн присъствие са четири: споделящи съдържание, създаващи съдържание, експерти в индустрията и лицата на компанията. Тези четири групи представляват групата на инфлуенсърите сред вашите служители. За тях създаваме специална програма за инфлуенсъри, която се състои от следните обучения:

 • Социалните медии – разликите между основните социални мрежи и как да изградим присъствие в тях.
 • Изграждане на личен бранд – кое е нещото, което те отличава най-силно и как да го градиш. Личният бранд е важен за развитието на кариерата на всеки служител и за успешното развитие на присъствието му/ѝ в социалните мрежи като инфлуенсър.
 • Създаване на съдържание – как се създава интересно съдържание. Тук работим с различни партньори според нуждите на тази група ваши служители – копирайтинг, фотография, видео съдържание, други необходими умения. Това е по-дългосрочен и повтаряем процес, защото нови служители ще се развиват от по-неактивни групи на матрицата към по-активни.
 • Рамка на съдържанието – за да бъдете честни към клиентите си, не можете да контролирате 100% създаденото съдържание от вашите служители, което те споделят в социалните мрежи. Но е важно да се създаде рамка, за да може съдържанието да е според правилата на работодателската марка и на отделните марки, които градите.
 • Лицата на компанията – обикновено това са лидерите на компанията и експертите в индустрията от компанията. Те представляват официално компанията в медийната среда. За тях с наши партньори изготвяме обучения за изграждане на личен стил, медийно поведение и публично говорене.

Участието на служителите в тази програма е напълно доброволно, за да бъде тя успешна. Затова трябва да бъдат създадени стимули за участие и развитие. Най-добрите стимули за служителите са:

 • развитието на техния личен бранд,
 • развитието на мрежата им на контакти в индустрията
 • признание от лидерите на компанията
 • професионален успех

За самата компания това означава силно ангажирани служители, които трудно биха били привлечени от конкурентна компания.

Резултатите от програмата се измерват със зададени цели в различните отдели:

HR – ангажираност на служителите, репутация на компанията

Маркетинг – развитие на марките и асоциацията им с основни желани думи

Продажби – проактивно търсене на продуктите и услугите на пазара, по-кратък цикъл на продажба.

Етап 5 Програма за Лидери – eволюция в управлението на хора

Резултатите, които вашата компания и екип имат, зависят изцяло от начина на управление. Всички проучвания показват, че хората остават лоялни на компанията и са емоционално ангажирани с нейната мисия, при високо ниво на лидерство и ефективно управление на промяна вътре в организацията.

Лидерите, които постигат изключителни резултати с хората си, отговарят на определен профил и умения. Без изключения. При динамиката на бизнеса в 21-ви век, да давате най-доброто от себе си не е достатъчно, за да бъдете успешни лидери. Лидерите от това ниво съчетават конкретни характеристики, имат арсенал от конкретни умения и разбирания какво мотивира хората, какво ги кара да бъдат кооперативни; те успяват да комуникират визията и целите на екипа ясно и разбираемо.

Програмата, която ще ви отведе до това високо ниво на управление на хора, следва следния модел:

Започваме Програмата за Лидери с изготвянето на анализ на слабите места в управлението на хората в компанията. Разглеждаме всички елементи, които отличават компаниите – лидери на пазара –  в начина им на управление и ги адаптираме към вашата организация.

Провеждаме фокус групи или интервюта с ръководния екип, за да направим оценка на предизвикателствата пред тях. Целта е да трансформирате проблемите във възможности за развитие.

Изучаване и интегриране на основите на високоефективното лидерство, което постига изключителни резултати. Ще изградим стратегия за създаване на силни екипи и здравословна работна среда.

Усвояване на умения за изграждане на доверие, мотивация, повишаване на ефективността на хората, стандарти за успех. Какво кара хората да бъдат кооперативни и да постигат цели и резултати отвъд очакванията. Ще разгледаме в дълбочина темите вдъхновение, креативност, управление на конфликти.

Интегриране на дисциплина, навици в екипа, отговорност и автономност като фактори за постигане на успех и промяна в постигнатите резултати. Решаване на проблеми и развитие на хората. Управление на промяна – ключово умение в успешното лидерство и въвеждане на новото в организацията.

Succession Planning

Плановете за развитие на вашите бъдещи лидери е от огромно значение за дългосрочния успех на компанията. Ще направим анализ на възможните позиции, които ще се освободят в бъдеще. Този анализ ще ни позволи да оценим слабите места и да разработим стратегия за разпознаване и обучаване на вашите хора с потенциал за развитие вътре в самата организация.

Заедно с топ мениджмънта на компанията се потапяме дълбоко в изграждане на основите на силното лидерство, което дългосрочно носи успех. В процеса на работа ще разгледаме различните модели за вземане на добри бизнес решения и такива, които засягат управлението на хора.

В работата ни 1:1 с избрани лидери от вашата компания ще идентифицираме и изучим основните принципи, които мотивират хората и как да ги интегрираме в конкретното поле на управление. Ще работим заедно за развитието на стратегически, лидерски и креативни умения.

С всеки лидер ще анализираме ролите на отделните професионалисти в екипа му/ѝ и ще направим оценка на нуждите от развитие и обучение.

Самите лидери ще тренираме за постигане на изключителни резултати в работата им с хора. Едни от основните фокуси са управлението на стресови ситуации и запазването на емоционална стабилност и гъвкавост.

В процеса на работа ще изградим модел за решаване на предизвикателствата, които лидерите виждат пред себе си и заедно ще изготвим стратегия за действие и промяна. И една от най-важните сфери, по която ще работим е  грижата за здравето и превенцията от прегряване.