fbpx

Бизнес и маркетинг обучения

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ

Обучението покрива основните сфери при анализ на настоящата бизнес ситуация, изготвяне на бизнес и маркетинг стратегия, превръщането на стратегията в маркетинг план и неговото изпълнение.

 

Основните модули в обучението включват:

 1. Дълбочинен анализ на пазара и компанията – разглеждаме категорията, конкурентите, клиентите и ресурсите на компанията.
 2. Обществени макровлияния – как да определим тези, които влияят на бизнеса ни и как да се възползваме най-добре от тях.
 3. Стратегия за бизнес растеж и приоритизиране на ресурсите ни.
 4. Портфолио стратегия – кои продукти/услуги да развиваме за растеж, кои да поддържаме и от кои да оттеглим ресурсите си.
 5. Бранд визия – 10-те основни елемента за отличима бранд архитектура.
 6. Създаване на комуникационна стратегия – кои са точките на свързване с марката и как да говорим на един език при всички тях.
 7. Превръщането на стратегията в план за действие – какво правим, кога го правим, как го правим и за какъв бюджет.

Обучението е advanced marketing и е подходящо за бранд и маркетинг мениджъри.

 

Обучението се адаптира за нуждите на съответната компания с примери за нейните брандове.

 

Продължителност – 2 дни теория и основна практика + по желание 2 дни преглед на фирмени казуси по темите от обучението.

СЪЗДАВАНЕ НА БРИФ ЗА ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИЯ

Добрият клиентски бриф е жизнено необходим, за да може агенцията да разгъне своя творчески потенциал. И то в рамките на вашата бранд стратегия и визия.

 

Обучението покрива главните етапи при създаването на Бриф за Интегрирана Комуникация.

 

Основните модули в обучението включват:

 1. Какво представлява интегрираната комуникация и деветте условия за успех при процеса на създаването ѝ.
 2. Създаване на Бриф за Интегрирана Комуникация – основни елементи и работещ темплейт.
 3. Създаване на основна творческа идея и разгръщането ѝ в комуникационна кампания.
 4. Професионален подход при индентифициране точките на свързване с фокус на точките на влизане и излизане.
 5. Разгръщане на основното послание на кампанията.

Обучението е подходящо за маркетинг и комуникационни мениджъри, които работят с агенции.

 

Обучението се адаптира за нуждите на съответната компания като се работи по бриф за инициатива на компанията.

 

Продължителност – 1 ден.

Предлагаме разнообразни бизнес и маркетинг обучения. Често създаваме и нови по специфични нужди на клиентите ни. Свържете се с нас за повече информация.

Комуникация с агенции и оценка на творческо предложение и комуникационен план

Creative Storytelling

Бранд архетипи и изграждане на (личен) бранд

Изграждане на силна работодателска марка

Креативно мислене при решаване на казус

Ефективна маркет визита

Имате нужда от специализирано маркетинг обучение? Свържете се с нас – ще го изготвим специално за вас.