fbpx

Изготвяне на бизнес диагностика и маркетинг стратегия за следващото ниво на вашия бизнес

Най-търсената ни услуга е пълната диагностика на бизнеса и ситуацията, в която се намирате. Безпристрастен поглед върху продуктите, услугите, структурата на продажбите и разходите, състоянието на бранда, ефективността и съобразността на комуникациите, взаимоотношенията с партньорите… до където поглед стига и отвъд.

 

Благодарение на диагностиката можем да получим в една обща картина:

 • потенциала за растеж на вашия бизнес
 • пречките пред растежа
 • ресурсите на компанията
 • отношението ви с бизнес партньорите
 • конкурентното ви предимство
 • основните трендове в индустрията ви
 • привързаността на потребителите към вашия продукт/услуга
 • причините клиентите да ви купуват, или пък не…
 • истинския ефект от вашите комуникации

В резултат получавате стратегия по мярка! И това не означава да не мечтаете, но означава приоритизиране на ресурсите и  канализиране на енергията на бизнеса.

 

На практика получавате яснота кое, как и защо се случва, за да решите:

 • какво да остане
 • какво да си отиде
 • какво да се промени
 • какво да бъде създадено,

за да постигате бизнес целите си устойчиво и смислено.

Въпроси и отговори, които ни движат напред:

Достигате ли максимума на своя бизнес потенциал?

Какви са движещите трендове във вашата индустрия и как успявате да ги отразите в бизнеса си?

Кой пазарува продуктите/услугите ви и как взима решение за това?

Колко сте важни за вашите партньори всъщност?

Колко е конкурентно вашето предимство?

Посреща ли вашият продукт/услуга емоционалните нужди на вашите потребители?

Коя е вашата целева аудитория и сегментирана ли е, приоритизирана и обхваната, за да се осигури фокус на бизнеса?

От къде да започнем, кое е критично, а кое последващо?

Брандът ви пробива ли през общия комуникационен шум или допринася за него (това заболя!)?

Вашите следващи стъпки добре ли са дефинирани и в синхрон с по-дългосрочните ви цели?

Определени ли са ресурсите ви и правилно ли са насочени според бизнес приоритетите ви?

Готови ли сте да растем?