fbpx

Изграждане и/или надграждане на вашите МАРКЕТИНГ основи

Рекламата без стратегия е пари на вятъра. Трябва да сте уверени, че имате точния продукт на точната му цена, който достига до точния клиент чрез точния комуникационнен канал в точното време.

 

Тези елементи наричаме маркетинг основи.

Ние ви помагаме да изградите тези основи. Работейки с нас е като да имате свой супер опитен маркетинг отдел, който да изработи, приложи и калибрира вашата стратегия.

 

Стратегическият (наричан още Успешен) маркетинг не се състои в това да имаш на разположение огромен бюджет, а да постигаш максимум ефект от всеки изразходван бюджет.

Например, да си поговорим за уебсайтовете.

 

Успешният уебсайт е една от най-важните маркетинг основи. Той трябва да е построен върху вашия бранд архетип и всички елементи в него да фокусират върху вашия клиент, а не върху вас. Това е така нареченият storytelling модел:
Вашият клиент е вашият герой, който има проблем. Той среща вас – неговия ментор, който му предлага план за решаване на проблема и го приканва към действие. Така героят постига успех и избягва провал.

 

Тези седем стъпки на storytelling модела разгръщаме заедно във всички страници на вашия уебсайт по различен, но допълващ се начин.

Всеки бизнес е различен и има нужда от различни основни маркетинг инструменти.

Това са само някои примери какво още можем да направим за вас като вашия изнесен маркетинг отдел:

Приоритизиране на основния ви продукт и как да го позиционирате правилно.

Оптимизиране на продуктовото ви  портфолио – кои продукти/услуги да развивате за растеж, кои да поддържате и от кои да оттеглите ресурсите си.

Увеличаване стойността на един клиент – стратегии за кръстосани продажби (cross sales) и ъпселинг (upselling).

Съдействие при изготвяне на брифове към агенции, за да ги вдъхновите, но в стратегическата рамка на вашия бизнес.

Съдействие при и работещи инструменти за оценка на агентски предложения.

Избор при ангажиране със социална кауза – как да интегрирате социална кауза с бизнеса ви.

Изграждане на корпоративен бранд – как да превърнете вашите служители в най-верните ви посланници.

Избор на вашия основен комуникационен канал и стратегия как да го разгънете максимално.

Разгръщане на съдържанието – как една основна статия да захрани вашите комуникационни канали за максимално дълго време.

Изграждане на маркетинг фуния – как да преместите клиент от „никога не бях ги чувал“ до „обичам този бранд“.

Изнесеният маркетиг отдел е подходящ както за малки, така и за големи бизнеси.

 

Нашите клиенти ни се доверяват при:

  • старт на собствен бизнес;
  • развитието на собствен бизнес и наемането на първите си маркетинг служители;
  • анализ, оценка и развитие на маркетинговия си и комуникационнен отдел на корпоративно ниво.

Готови ли сте да растем?