fbpx

Слушаме активно

Бизнес пътешествието ни заедно започва оттук.

Да, предизвикателно е. #31дни активно слушаме, за да разкрием:

  • потенциала за растеж на вашия бизнес
  • пречките пред растежа
  • ресурсите на компанията
  • отношението ви с бизнес партньорите
  • конкурентното ви предимство
  • основните трендове в индустрията ви
  • привързаността на потребителите към вашия продукт/услуга
  • причините клиентите да ви купуват
  • истинския ефект от вашите комуникации

СЛУШАМЕ активно е първа фаза от съвместната ни задача като клиент и консултант да оценим ситуацията, в която се намира бизнесът/брандът ви, преди да пристъпим към дизайн на стратегия.

Преди да се изСЛУШАМЕ, не си говорим за стратегия.

 

Ще има изкушения по пътя:

а. Вие ще се изкушавате да ни пришпорите,

б. Ние ще се борим с желанието да ви подадем очевидното бързо решение.

Няма лошо в бързите решения, те обаче са очевидни за всички на пазара (или за мнозина). И щом още четете, явно нещо не съвсем очевидно ви задържа на тази страница…

Като например някой от въпросите, на които намираме неочевидни отговори:

Достигате ли максимума на своя бизнес потенциал?

Защо ръстът на бизнеса ви се забавя или спира?

Какви са движещите трендове във вашата индустрия и как успявате да ги отразите в бизнеса си?

Кой е вашият потребител и как вижда продуктите/услугите ви?

Кой пазарува продуктите/услугите ви и как взима решение за това?

Кои са вашите бизнес партньори и печеливши ли са взаимоотношенията с тях?

Колко е конкурентно вашето предимство?

Продуктът ви бранд ли е (или е само лого)?

Брандът ви пробива ли през общия комуникационен шум или допринася за него (това заболя!)?

Колко и какви ресурси са необходими за устойчив ръст на вашия бизнес?

От къде да започнем, кое е критично, а кое последващо?

Ако нямате все още бизнес, а само голяма идея, също има с какво да помогнем. Докато СЛУШАМЕ активно ние ще валидираме вашата идея като потенциал за растеж и ще прикачим някои цифри към нея.

СЛУШАМЕ активно кара искрящия ум да открие нови гледни точки за вашия бизнес.

Предизвиква задаване на нови въпроси, може би такива, които не сте смятали за важни досега, а възможно е и такива, съзнателно избягвани..?

Към завършването на етап СЛУШАМЕ, заедно ще сме създали една добра аналитична картина на вашата специфична бизнес ситуация.

Това ще ни помогне да приоритизираме и фокусираме усилието, към което ще прикачим и правилните ресурси.

Стратегията започва от тук.

Готови ли сте да растем?