fbpx

Говорим за стратегия

ГОВОРИМ за СТРАТЕГИЯ е конкретизиране на фокуса вербално и в цифри.

Това е Маркетинг стратегия, която създаваме в подкрепа на вашата Бизнес стратегия.

#21дни интензивност е най-малкото, което може да опише този етап от работата ни. За 21-много-интензивни-дни ние работим заедно върху вашата Бранд стратегия, Портфолио стратегия, Стратегия за външни и вътрешни комуникации, докато не получим единна, добре интегрирана Маркетинг стратегия.

Какво можете да очаквате като наши клиенти, когато ГОВОРИМ за СТРАТЕГИЯ?

Целта на вашия бизнес е добре (ре)формулирана и говори на всички участници в него.

Вашият продукт/услуга получава пълна бранд-промяна.

Брандът ви е позициониран така, че да репозиционира конкуренцията.

Нов бранд/предложение е създадено, за да обхване нова дефинирана потребителска нужда и бизнес възможност.

Вашият продукт/услуга е преработен да посрещне по-добре емоционалните нужди на потребителите.

Имате ясен фокус кои продукти/услуги да развивате за растеж, кои да поддържате и от кои да оттеглите ресурсите си.

Вашата целева аудитория е сегментирана и приоритизирана, за да се осигури фокус на бизнеса.

Имате ясните стъпки как да преместите клиент от „никога не бях ги чувал“ до „обичам този бранд“.

Ресурсите ви са определени и правилно насочени според бизнес приоритетите ви.

Интеграцията на Стратегията ви е нещо ясно, разбираемо и всеки в организацията ви знае как да действа по нея.

Вашите следващи стъпки са добре дефинирани и в синхрон с по-дългосрочните ви цели.

Ако нямате все още бизнес, а само голяма идея, ГОВОРИМ за СТРАТЕГИЯ може да ви даде ясните стъпки как да превърнете тази идея в работещ бизнес. Ние ще ви помогнем да създадете продуктите си и да разкажете на вашите желани клиенти за тях. Ще помогнем да приоритизиране ресурсите си, защото всяко начало е трудно. И ще ви покажем лесни маркетинг тактики, защото знаем, че в началото вероятно ще правите всичко сами.

ГОВОРИМ за СТРАТЕГИЯ кара искрящия ум да открие вашите козове, с които да направите бизнеса си отличаем и да получите максимума от всеки похарчен за маркетинг и реклама лев.

В края на етап ГОВОРИМ за СТРАТЕГИЯ вие ще имате ясна интегрирана стратегия как да придвижите бизнеса си на следващото ниво на растеж.

Готови ли сте да растем?