fbpx

Продължаваме напред

На това му се казва пътешествие, нали?

 

След като взехте назаем нашите искрящи умове, сърца и мрежи от контакти за #някаквиси63дни и отгоре, е време да натиснете бутона и да (ре)стартирате бизнеса си за външния свят.

Ние караме плътно до вас в следващия един месец. Този месец е нашият подарък за вас, за да ви помогнем и след финалната права, когато най-интересното започва. Ще посрещнем заедно първите резултати и ще анализираме първите данни, така че да направим корекции в движение при необходимост. Външният свят ще реагира на вашия маркетинг (клиенти, партньори, конкуренция) и заедно ние ще бъдем гъвкави в отразяването на тези реакции.

И в края на пътешествието ни заедно имаме добри новини и още по-добри новини…

Нагазихте в дълбокото на маркетинга!

И е вероятно да сте развили вкус към това.

Ето защо вече сте наясно – натискането на СТАРТ бутона си струва само след

изработване на точната за вас бизнес стратегия.

Какво се случва след цялата тази внушителна работа заедно?

Опция 1. Развили сте своя маркетинг компетенция в процеса на съвместната ни работа (неминуемо е!) до степен, в която се чувствате готови да продължите напред без нашата помощ. Правим парти за добре свършената работа и пренасочваме искрящите си умове върху друг клиентски казус.

Опция 2. Оставаме до вас и продължаваме регулярно да оказваме съдействие. Анализираме текущите резултати, отразяваме и калибрираме следващите стъпки, запазвайки Стратегията солидна. Помагаме ви да „хващате в движение“ и проактивно да работите по предизвикателства преди те да са пораснали в проблеми и да са ударили…вентилатора. Разработваме интегриран маркетинг план и за следващи периоди. А когато назрее моментът за следващото ниво на бизнеса ви, ние ще отразим това във вашата Маркетинг стратегия и в новите маркетинг планове.

Готови ли сте да растем?